Կոմիտասյան երգերի փաթեթ.4-5-րդ դասարաներ

Կոմիտասյան երգերի փաթեթ 4-5-րդ դասարաններ

Երկինք ամպե հովն անուշ

Երկինք ամպե հովն անուշ
Յար խորոտիկ պաքն անուշ
Երկինք ամպե հովն անուշ,
Յար խորոտիկ պաքն անուշ։

Գացի գացի հեռեցա,
Երկինք ամպե հովն անուշ,
Բարձր սարուն մոտեցա,
Յար խորոտիկ պաքն անուշ
Պզդիկ յարոջ կարոտցա
Երկինք ամպե հովն անուշ։

Երկինք ամպե հովն անուշ
Յար խորոտիկ պաքն անուշ
Երկինք ամպե հովն անուշ,
Յար խորոտիկ պաքն անուշ։

Կոմիտաս – «Անձրև եկավ»

Անձրևն եկավ շաղալեն,

Ուռ ու տերև դողալեն.

Վա՜յ, լե՛, լե՛, լե՛, լե՛,

Լե՛, լե՛, լե՛, լե՛, լե՛, լե՛, լե՛, լե՛,

Հրես եկավ իմ ախպեր,

Ալ ձին տակին խաղալեն:

Վա՜յ, լե՛, լե՛, լե՛, լե՛,

Լե՛, լե՛, լե՛, լե՛, լե՛, լե՛, լե՛, լե՛,

Խալիչեքը փռել եմ,

Նախշուն բարձեր շարել եմ։

Վա՜յ, լե՛, լե՛, լե՛, լե՛,

Լե՛, լե՛, լե՛, լե՛, լե՛, լե՛, լե՛, լե՛:

Կոմիտաս- «Քելե քելե»

Քելե՛, քելե՛, քելքիդ մեռնեմ,

Քո գովական խելքիդ մեռնեմ,

Սիրավոր լորիկ,

Վիրավոր լորիկ,

Լորիկ, 

Սևավոր լորիկ,

Լորիկ ջան:

Քելե՛, քելե՛, քողիդ մեռնեմ,

Քո լուսընկա շողիդ մեռնեմ:

Սիրավոր լորիկ,

Վիրավոր լորիկ,

Լորիկ, 

Սևավոր լորիկ,

Լորիկ ջան:

«Էսօր ուրբաթ է պաս է»

Էսօր ուրբաթ է, պաս է,
Դե, հե, զընգը, զընգը, դե, հե, ջան,
Սըրտիկ արծաթե թաս է,
Դե, հե, զընգը, զընգը, դե, հե, ջան:

Սըրտիկ մալուլ մի մնա,
Դե, հե, զընգը, զընգը, դե, հե, ջան,
Աշխարհ մարդուն չի մնա,
Դե, հե, զընգը, զընգը, դե, հե, ջան:

Ջուր կուգա վերին սարեն,
Սարն ոլորելեն,
Կըթափի մարմար քարեն,
Կաթ-կաթ ծորելեն:

Աշուն եկավ ցողալեն,
Դե, հե, զընգը, զընգը, դե, հե, ջան
Ծառի թըփեր դողալեն,
Դե, հե, զընգը, զընգը, դե, հե, ջան:

Սըրտիկ մալուլ մի մնա,
Դե, հե, զընգը, զընգը, դե, հե, ջան,
Աշխարհ մարդուն չի մնա,
Դե, հե, զընգը, զընգը, դե, հե, ջան:

Ջուր կուգա վերին սարեն,
Սարն ոլորելեն,
Կըթափի մարմար քարեն,
Կաթ-կաթ ծորելեն:

Կոմիտաս – «Էս առուն»

Էս առուն ջուր է գալի,

Մի տեսեք, ո՞ւր է գալի.

Գալիս է, գալիս է, սեր անե:

Քենին մահանա արել,

Իր յարին հյուր է գալի.

Գալիս է, գալիս է, սեր անե:

Վարդ եմ քաղել մաղերով,

Վեր եմ դրել շաղերով.

Գալիս է, գալիս է, սեր անե։

«Երևան բաղ եմ արել»

Երևան բաղ եմ արել,

Ա՛յ արև, արև աղբերըս,

Հոգիս մատաղ եմ արել,

Ջա՜ն, բարև՛, բարև՛, աղբերըս:

Տո՛ւն արի, տո՛ւն արի, տո՛ւն, աղբեր,

Արի՛, իմ խորոտ աղբեր:

Տո՛ւն արի, տո՛ւն արի, տո՛ւն, աղբեր,

Արի՛, իմ խորոտ աղբեր:

Էլի բարեկամի մոտ,

Ա՛յ արև, արև աղբերըս,

Լացըս ծիծաղ եմ արել,

Ջա՜ն, բարև՛, բարև՛, աղբերըս:

Տո՛ւն արի, տո՛ւն արի, տո՛ւն, աղբեր,

Արի՛, իմ խորոտ աղբեր:

Տո՛ւն արի, տո՛ւն արի, տո՛ւն, աղբեր,

Արի՛, իմ խորոտ աղբեր:

«Սոնա յար»

Սո՛նա յա՛ր, Սո՛նա յա՛ր,

Սո՛նա սիրուն, Սո՛նա յա՜ր:

Վարդավառը գալիս ա,

Սո՛նա յար, Սո՛նա յար,

Ծաղիկը ցնծալիս ա,

Սո՛նա սիրուն, Սո՛նա յա՜ր,

Ա՜յ գյուլում կանչող աղջիկ,

Սո՛նա յար, Սո՛նա յար,

Ձենդ ծլվլալիս ա,

Սո՛նա սիրուն, Սո՛նա յա՜ր,

Կանաչ տեղը բաղում ես,

Պարի միջին խաղում ես,

Կաքավի պես ծորալով,

Տղաներին դաղում ես:

«Երկինքն ամպել է»

Երկինքըն ամպել է,

Ի՜նչ անուշ թոն է.

Գամ դըռնեն անցնեմ՝

Հոգյակըս հոն է:

Երկինքըն ամպել է,

Գետինը թաց է.

Յարըս քնել է,

Երեսը բաց է:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s