Հակաբացիլ երգերի, մանկական խաղերգերի փաթեթ

Ամառային, արևային տրամադրությանը ասում ենք ջա՜ն:

Մանկական խաղերգերի փաթեթ յութուբյան հարթակում:(Երաժշտական փաթեթի երգերը հաջորդում են իրար)

Մանկական խաղերգեր՝

1. Հոպ թռի

Հո՛պ, թռի, հո՛պ, հո՛պ, թռի,
Հայկո ջան,
Շուտ թռի, շախով թռի,
Վարսո ջան:

Խնձոր ես ծառի վրա,
Հայկո ջան,
Ծաղիկ ես սարի վրա,
Վարսո ջան.

Հո՛պ,  թռի, հո՛պ, հո՛պ, թռի, Հայկո ջան,
Շուտ թռի, շախով թռի, Վարսո ջան:

Անուշ տաղ ասող կաքավ,
Հայկո ջան,
Կանգնել ես քարի վրա,
Վարսո ջան.

Հո՛պ,  թռի, հո՛պ, հո՛պ, թռի, Հայկո ջան,
Շուտ թռի, շախով թռի, Վարսո ջան:

Ախպեր ունեմ՝ գառնարած,
Հայկո ջան,
Պարի միջին շվարած,
Վարսո ջան,

Հո՛պ, թռի, հո՛պ, հո՛պ, թռի, Հայկո ջան,
Շուտ թռի, շախով թռի, Վարսո ջան:

2. Կիկլիկո


Կիկի կիկի կիկլիկո, խորոզ տարան Կիկլիկո. Վայ~…….
Ձորն ի վեր ծնեբակ,
Նմանի արեգակ:

1.Տարան գցին ամբարը,
Վերին դրին մեծ քարը.
Վայ իմ խորոզ Կիկլիկո
Նխշուն խորոզ Կիկլիկո Վայ~……..
Ձորն ի վեր ծնեբակ,
Նմանի արեգակ:

2.Կատար ուներ արեգակ
Ձենը զնգուն քան զանգակ,
Վայ իմ խորոզ Կիկլիկո
Նխշուն խորոզ Կիկլիկո Վայ~……..
Ձորն ի վեր ծնեբակ,
Նմանի արեգակ:

3. Զարկ Բոլոճիկ

Զա՛րկ, բոլոճիկ, զարկ,

Դու զարկ, ես խաղամ: — 2անգամ

Ճաշիկ, դու պաղի,

Սարակ դու քաղի:

Զա՛րկ, բոլոճիկ, զարկ,

Դու զարկ, ես խաղամ: — 2անգամ

Զատկե զատիկ է,

Նավակատիկ է:

Զա՛րկ, բոլոճիկ, զարկ,

Դու զարկ, ես խաղամ: — 2անգամ

Զատկե զատիկ է,

Չամչե հատիկ է:

Զա՛րկ, բոլոճիկ, զարկ,

Դու զարկ, ես խաղամ: — 2անգամ

4. Ջրաղացի երգ

Ջաղացս մանի, մանի,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա, Ցորենը ալյուր անի,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա:


Ջաղցի քարեր չըխկչըխկա, Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա, Քունս անուշ կտանի,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա:


Աղունը փոշի, փոշի,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա, Ալրատունը կհոսի,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա:


Ախպեր ջան, խուրջինըդ բեր, Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա, Ածենք լուսը ալուրի,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա:


Բաղարջ կանեմ ջաղացի, Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա, Հոտը խելքս կըտանի,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա:

5. Արև արև դուս արի

Արև, արև, դո՛ւս արի,
Հերն ու մերդ էկել են,
Թուր ու թվանք բերել են,
Գոմշի ոտին տվել են,

Թե դուս կգաս՝ քե՜զ կտամ,
Թե դուս չես գա՝ շան ու գիլի փա՜յ կանեմ:

6. Այ արևը արևը

Այ, արևը, արևը,
Ում տամ տանի բարևը:

1. Հենց որ ծագի արևը,
Այ, արևը, արևը,
Քեզի ղրկեմ բարևը,
Ում տամ տանի բարևը:

Այ, արևը, արևը,
Ում տամ տանի բարևը:

2. Արև ելավ էն սարից,
Այ, արևը, արևը,
Կաքավ կանչեց էն սարից,
Ում տամ տանի բարևը:

Այ, արևը, արևը,
Ում տամ տանի բարևը:

3. Պուճուր թըփին լեն տերև,
Այ, արևը, արևը,
Պաչեմ ունքերիդ վերև,
Ում տամ տանի բարևը:

Այ, արևը, արևը,
Ում տամ տանի բարևը:

7. Հեյ իմ նազան

Հե՜յ, իմ Նազան, իմ Նազան

Հե՜յ, իմ Նազան, իմ Նազան,

Չէ՜, իմ Նազան, իմ Նազան:

Լուսնի լուսնակը ես եմ,

Հե՜յ, իմ Նազան, իմ Նազան,

Ծովի ձըկնակը ես եմ,

Չէ՜, իմ Նազան, իմ Նազան.

Գիշերով փախչող աղջիկ,

Հե՜յ, իմ Նազան, իմ Նազան,

Հետիդ ընկերը ես եմ,

Չէ՜, իմ Նազան, իմ Նազան:

Հե՜յ, իմ Նազան, իմ Նազան,

Չէ՜, իմ Նազան, իմ Նազան:

Արտի միջակը խոտ է,

Հե՜յ, իմ Նազան, իմ Նազան,

Ծաղիկը խընկահոտ է,

Չէ՜, իմ Նազան, իմ Նազան.

Էրթանք ծաղիկ քաղելու,

Հե՜յ, իմ Նազան, իմ Նազան,

Քանի Համբարձում մոտ է,

Չէ՜, իմ Նազան, իմ Նազան:

Հե՜յ, իմ Նազան, իմ Նազան,

Չէ՜, իմ Նազան, իմ Նազան:

8. Զմփիկ զմփիկ զարինա

Զըմփիկ, զմփիկ զարին ա
Իգդա շուշան դարին ա:

Զըմփիկ, զմփիկ զարին ա
Իգդա շուշան դարին ա:

Մամեն  գընաց բանջարի

Նանեն գնաց բանջարի

Բանջար  չեղավ, խոտ եղավ,
Խոտի տակը ծիտ եղավ

Ծիտը թռավ գերանին

Կանաչ խոտը բերանին;

Զըմփիկ, զմփիկ զարին ա
Իգդա շուշան դարին ա:

Զըմփիկ, զմփիկ զարին ա
Իգդա շուշան դարին ա:

9.Հարի, հարի, խնոցի


Հարի, հարի, խնոցի,

Մեջդ բարի, խնոցի,

Ունկդ բարակ, խնոցի,

Մեջդ կարագ, խնոցի:


Փլավ կեփեմ՝ եղ չըկա,

Փեսեն էկավ՝ տեղ չկա,

Հարի, հարի, խնոցի,

Մեջդ բարի, խնոցի:

10.Տիտոխիկ

Տիտոխիկ, տիտմարոխիկ,
Զուռնափչիկ, թուխմանուկիկ,
Եփե գաթա ու կուլուճա,
Եղը վրեն կպճպճա:

Ուտա իդա, խմա իդա,
Հելնա ինա
Վի՞ր  տուն իջնա:

-Նուբարի տո՜ւն…
Էս Նուբար, էս կատու,
Էս մուկիկ, էս լորիկ,
Թռավ, գնաց,
Թը՜ռռ, թը՜ռռ, թը՜ռռ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s