Ուսումնական ժամերգություն Դդմաշենի Սբ. Թադևոս եկեղեցում

Հոգևոր Հայաստան նախագծով

Վայրը՝ Դդմաշենի Սուրբ Թադևոս եկեղեցի

ժամը՝

Պատասխանատու՝ Արևմտյան դպրոց

Մասնակիցներ՝ Կրթահամալիրի սովորողներ, դասավանողներ, Դդմաշենի բնակիչներ, դպրոցի սովորողներ դսավանդղներ…

ԾՐԱԳԻՐ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՈԹՔ

Հայ՛ր մեր, 

որ յերկինս ես, 

սուրբ եղիցի անուն  Քո, 

եկեսցէ արքայութիւն Քո, 

եղիցին կամք Քո 

որպէս յերկինս եւ յերկրի:

   Զհաց մեր հանապազորդ 

տո՛ւր մեզ այսօր. 

եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, 

որպէս եւ մեք թողումք 

մերոց պարտապանաց:

   Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 

այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, 

զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն 

եւ փառք յաւիտեանս.  ամէն:

ԿՈՄԻՏԱՍ՝ «ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻ ՀԱՅՐ ՄԵՐ»-

Հա՛յր մեր, Տո՛ւր մեզ, տո՛ւր քո շնորհ,
Լիուլի, ամեն օր.

Հա՛յր մեր.
Կյանք տուր մեր հայրիկին,
Կյա՛նք տուր մեր մայրիկին, Հա՛յր մեր,
Մեզ պահե քո աջով,
Մեզ օրհնե՛ Սուրբ Խաչով,
Հա՛յր մեր,
Դու պահապան մեր …

Ն. ՇՆՈՐՀԱԼԻ՝ «ԱՌԱՎՈՏ ԼՈՒՍՈՅ»-

Առաւօտ լուսոյ,
Արեգակն արդար,
Առ իս լոյս ծագեա:

Բըղխումն ի Հօրէ,
Բըղխեա ի հոգւոյս,
Բան քեզ ի հաճ

Գանձդ ողորմութեան,
Գանձիդ ծածկելո
Գըտող զիս արա:

Դուռն ողորմութեան,
Դաւանողիս բաց,
Դասեցո վերնոցն:

«Սուրբ Աստված»

Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ,
որ յարեար ի մեռելոց, ողորմեա մեզ:

«ՅԱՄԵՆԱՅՆԻ»

 Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէր, օրհնեմք զքեզ, գովեմք զքեզ. գոհանամք ըզքէն. աղաչեմք զքեզ, Տէր Աստուած

մեր:

«ՔԻՍՏՈՍ Ի ՄԷՋ»

Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ
Որ էնն Աստուած աստ բազմեցաւ
Խաղաղութեան ձայն հնչեցաւ
Սուրբ ողջույնի հրաման տւաւ
Եկեղեցիս մի յանձն եղև
Համբոյրս յօդ լրման տւաւ
Թշնամութիւնն հեռացավ
Սերն ընդհանուրս սփռեցաւ:
Արդ պաշտոնեայք բարձեալ ըզ ձայն
Տուք օրհնութիւն ի մի բերան
Միասնական աստվածութեան
Որում սրովբեքն են սրբաբան:

«ՏԷՐ ՈՂՈՐՄԵԱ»

Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.

Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.

Ամենասուրբ Երրորդութիւն,

Տո՛ւր աշխարհիս խաղաղութիւն:

Եւ հիւանդաց բժշկութիւն,

Ննջեցելոց արքայութիւն:

ԿՈՄԻՏԱՍ՝ «ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՂԹԵՐԳ»—

Ամէն Հայի
Ամեն հայի սրտից բխած,
Լսիր այս ձայն, ով Աստված.
Երկար կյանք տուր Հայրապետին,
Երկար օրեր Հայոց Հոր.
Տեր, անսասան պահիր դու միշտ՝՝՝՝՝
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s