Ազգային խաղերը ուսումնական գործընթացի բաղադրիչ

Ազգային խաղեր չորրորդ հինգերորդ դասարաննորի հետ համատեղ: Ազգային խաղորը միժտ գրավիչ են աովորողների համար: 4-5-րդ դասարանի սովորողների հետ իրականարինք մի քանի ուժախաղ: Տեսանյութը՝ ստորև: Շարունակել կարդալ Ազգային խաղերը ուսումնական գործընթացի բաղադրիչ