«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի երաժշտության առարկայի ընտրությամբ գործունեության ծրագրերի մշակում, լրամշակում

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի ընտրությամբ գործունեթյան ծրագրերի մշակում, լրամշակում։ Հուլիս- Օգոստոս ամիսներին մշակելու և լրամշակելու եմ  կրտսեր դպրոցներում երաժշտության ընտրությամբ գործունեությունը ․ծրագիրը Ընդհանուր առմամբ ընտրության գործունեության նախորդ ծրագիրը բավականին ընդգրկուն է արդյունավետ ծրագիր է սակայն կարելի է ավելի հստակեցնել երաժշտական նյութը։ … Շարունակել կարդալ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի երաժշտության առարկայի ընտրությամբ գործունեության ծրագրերի մշակում, լրամշակում