Մանկական խաղերգերի փաթեթ

Արև արև արի դուս

 

Արև, արև, արի դուս
Քեզ բերել ենք աչքի-լուս,
Քու քուրիկը լուսինկան
Բերեց չամիչ մեկ աման,
Ամպը եկավ, մութ արավ,
Չամիչն աչքերես կորավ.
Բաց երեսըդ, արեգակ,
Մեկ բուռ չամիչ քեզ կուտանք,
Օ՛խ, արևին խաբեցինք,
Օ՛խ, արևին խաբեցինք,
Օ՛խ, արևին խաբեցինք,
Ամպի տակեն հանեցինք,
Օ՛խ, արևին խաբեցինք։

Քուրիկ Զիզի

Քուրիկ Զիզի, կայնի, խաղա, լե, լե, լե, աշե,
Քուրիկ Զիզի, նստի, խաղա, լե, լե, լե, աշե,
Քուրիկ Զիզի, թեշիկ մանի, լե, լե, լե, աշե,
Քուրիկ Զիզի, ալուր մաղի, լե, լե, լե, աշե,
Քուրիկ Զիզի, խմոր շաղի, լե, լե, լե, աշե,
Քուրիկ Զիզի, թոնիր վառի, լե, լե, լե, աշե,
Քուրիկ Զիզի, հացը թխի, լե, լե, լե, աշե:

Ջաղացի երգ

Ջաղացս մանի, մանի,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա,
Ցորենը ալյուր անի,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա:
Ջաղցի քարեր չըխկչըխկա,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա,
Քունս անուշ կտանի,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա:
Աղունը փոշի, փոշի,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա,
Ալրատունը կհոսի,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա:
Ախպեր ջան, խուրջինըդ բեր,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա,
Ածենք լուսը ալուրի,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա:

Էկեք ծեծենք

Եկեք ծեծենք  սոխ ու սխտոր

Եկեք ծեծենք սոխ ու սխտոր,

Ինչով ծեծենք,

Ոտքով ծեծենք:

Ոտքով, ոտքով, ոտքով ծեծենք: 2-անգամ

Եկեք ծեծենք սոխ ու սխտոր,

Ինչով ծեծենք,

Ձեռքով ծեծենք:

Ձեռքով, ձեռքով, ձեռքով  ծեծենք: 2-անգամ

Եկեք ծեծենք սոխ ու սխտոր,

Ինչով ծեծենք,

Ծնկով  ծեծենք:

Ծնկով, ծնկով, ծնկով  ծեծենք: 2-անգամ

Եկեք ծեծենք սոխ ու սխտոր,

Ինչով ծեծենք

Ուսով ծեծենք:

Ուսով, ուսով, ուսով ծեծենք: 2-անգամ

Եկեք ծեծենք սոխ ու սխտոր,

Ինչով ծեծենք,

Քթով ծեծենք,

Քթով, քթով, քթով  ծեծենք: 2-անգամ

Եկեք ծեծենք սոխ ու սխտոր,

Ինչով ծեծենք,

Գլխով ծեծենք,

Գլխով, գլխով, գլխով ծեծենք: 2- անգամ

«Փայտե Ձիուկ»

Տրո՛փ, տրո՛փ, տրո՛փ,
Վազե, ձիուկ, հո՛պ,
Քարեն վեր,
Դարեն վեր,
Սիրուն ձիուկ,
Դեպի լեռ.
Տրո՛փ, տրո՛փ, տրո՛փ,
Հո՛պ, հո՛պ, հոպ:

Թա՛փ, թա՛փ, թա՛փ,
Գետեն անցիր ափ,
Մի՛ վազեր,
Մի՛ կոտրեր,
Կարմիր ձիուկ,
Իմ ոտներ.
Թա՛փ, թա՛փ, թա՛փ,
Ա՛փ, ա՛փ, ա՛փ:

Պռու՛, պռու՛, պռու՛,
Այժմ կեցիր դու,
Ու արի,
Կեր գարի,
Գիրուկ ձիուկ
Քաջարի.
Պռու՛, պռու՛, պռու՛,
Դու՛, դու՛, դու՛:

Խնոցի

 

Հարի, հարի, խնոցի,
Մեջդ բարի, խնոցի,
Ունկդ բարակ, խնոցի,
Մեջդ կարագ, խնոցի:

Փլավ կեփեմ՝ եղ չըկա,
Փեսեն էկավ՝ տեղ չկա,
Հարի, հարի, խնոցի,
Մեջդ բարի, խնոցի:

Թեշիկ մանելու երգ

Առեց թեշին,
Քսեց փեշին,
Նարգիզը.
Քըստը ֆը՜ռռ,
Քըստը ֆը՜ռռ:


Բարվան կաշի,
Շըմշատ թեշի,
Նարգիզը.
Քըստը ֆը՜ռռ,
Քըստը ֆը՜ռռ:


Շընեռթն արծաթ,
Թեշին՝ քանց վարդ,
Նարգիզը.
Քըստը ֆը՜ռռ,
Քըստը ֆը՜ռռ:


Պոչը կախ ի,
Թեշին չարխ ի,
Նարգիզը.
Քըստը ֆը՜ռռ,
Քըստը ֆը՜ռռ:

Իլիլի դիլիլի

Հինգ էծ ունեմ ուլերով,
Իլիլի, դիլիլի,
Կաթ կըկըթեմ դույլերով,
Իլիլի դիլիլի,
Սեր կըչափեմ կալ չափով,
Իլիլի, դիլիլի,
Եղ կըհանեմ լվի տըկով,
Իլիլի, դիլիլի

Տիտոխիկ

Տիտոխիկ

Տիտոխիկ, տիտմարոխիկ,

Զուռնափչիկ, թուխմանուկիկ,

Եփե գաթա ու կուլուճա,

Եղը վրեն կպճպճա:

Ուտա իդա, խմա իդա,

Վի՞ր (ո՞ւմ) տուն իջնա:

-Նուբարի տո՜ւն…

Էս Նուբար, էս կատու,

Էս մուկիկ, էս լորիկ,

Թռավ, գնաց,

Թը՜ռռ, թը՜ռռ, թը՜ռռ:

Հաղչա հուղչա

Հախչա-հուղչա
-Հախչա, հուխչա.

-Աղջի՝

-Հարսի,

-Հարսը՝

-Թարսի,

-Մերը՝

-Մերսի,

-Հերը՝

-Հերսի,

-Քուրը՝

-Քուրի,

-Պապը՝

-Թարսի,

-Թոռը՝

-Թոռի:

-Հախչա, հուխչա,

-Հախչա, հուխչա.

-Հարսի՝

-Աղջի,

-Սիրտը՝

-Ա՛խչի,

-Բողկը՝

-Աղչի,

-Սերը՝

-Խաղ չի,

-Փեսան՝

-Կաղ չի,

-Սիրտը՝

-Պաղ չի,

-Առնի՝

-Փախչի,

-Ճամփով՝

-Բաղչի,

-Հե՛ ջան,

-Կաղ չի,

-Հե՛ ջան,

-Փախչի:

-Հախչա, հուխչա,

-Հախչա, հուխչա:

Գնացեք տեսեք

Գնացեք տեսեք ՝ ով է կերել թուփը:

Գնացին տեսան ՝ այծն է կերել թուփը:

Այծն ու թուփը,

Թուփն ու այծը,

Ձեզ՝ Բարեկենդան,

Մեզ՝ բարի Զատիկ:

Գնացեք տեսեք ՝ ով է կերել այծը:

Գնացին տեսան ՝ գայլն է կերել այծը:

Գայլն ու այծը,

Այծն ու թուփը,

Ձեզ՝ Բարեկենդան,

Մեզ՝ բարի Զատիկ:

Գնացեք տեսեք ՝ ով է կերել գայլը:

Գնացին տեսան ՝ արջն է կերել գայլը:

Արջն ու գայլը,

Գայլն ու այծը,

Այծն ու թուփը,

Ձեզ՝ Բարեկենդան,

Մեզ՝ բարի Զատիկ:

Գնացեք տեսեք՝ ով է կերել արջը:

Գնացին տեսան՝ թուրն է կերել արջը:

Թուրն ու արջը,

Արջն ու գայլը,

Գայլն ու այծը,

Այծն ու թուփը,

Ձեզ՝ Բարեկենդան,

Մեզ՝ բարի Զատիկ:

Գնացեք տեսեք՝ ով է կերել թուրը:

Գնացին տեսան՝ ժանգն է կերել թուրը:

Ժանգն ու թուրը,

Թուրն ու արջը,

Արջն ու գայլը,

Գայլն ու այծը, Այծն ու թուփը,

Ձեզ՝ Բարեկենդան,

Մեզ՝ բարի Զատիկ:

Գնացեք տեսեք՝ ով է կերել ժանգը:

Գնացին տեսան՝ յուղն է կերել ժանգը:

Յուղն ու ժանգը,

Ժանգն ու թուրը,

Թուրն ու արջը,

Արջն ու գայլը,

Գայլն ու այծը,

Այծն ու թուփը,

Ձեզ՝ Բարեկենդան,

Մեզ՝ բարի Զատիկ:

Գնացեք տեսեք՝ ով է կերել յուղը:

Գնացին տեսան՝ մուկն է կերել յուղը:

Մուկն ու յուղը,

Յուղն ու ժանգը,

Ժանգն ու թուրը,

Թուրն ու արջը,

Արջն ու գայլը,

Գայլն ու այծը,

Այծն ու թուփը,

Ձեզ՝ Բարեկենդան,

Մեզ՝ բարի Զատիկ։

Ախ գարուն է

Ախ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է,

Ջան, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է:

 

  1. Սարերը ման եմ եկել, գարուն է,

Խենթացած տուն եմ եկել, գարուն է,

Կրկ.

Ախ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է,

Ջան, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է:

 

  1. Սարի փեշին ձնծաղիկ գարուն է,

Բացվել է ճերմակ տոտիկ, գարուն է:

Կրկն.

Ախ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է,

Ջան, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է:

 

  1. Հալվել է ճերմակ ձյունիկ գարուն է,

Վազել է պաղպաղ ջրիկ գարուն է:

Կրկն.

Ախ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է,

Ջան, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է:

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s