Հետազոտական աշխատանք

Թեմա՝  Երաժշտական բաց պարապմունքները

Կատարող՝ Սեդա Թևանյան

Դասավանդած առարկան՝ Երաժշտություն

Խորհրդատու՝Լուսինե Փաշայան